Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (työpaikkaomavaraisuus = työpaikat/työlliset*100). Työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei kävisi samalla alueella töissä. Vuonna 2015 Pihtiputaan työpaikkaomavaraisuusindeksi oli 86. Pihtiputaalla on siis enemmän työllisiä asukkaita, kuin työpaikkoja.

Todellinen työpaikkaomavaraisuus puolestaan kertoo samalla alueella työskentelevien osuutta alueen työllisestä työvoimasta eli, että kuinka monella prosentilla kunnassa asuvalla on varsinainen työnteon paikka asuinkunnassaan (todellinen työpaikkaomavaraisuus = ei pendelöivät työlliset / työvoima * 100). Todellinen työpaikkaomavaraisuus ei voi ylittää sataa prosenttia. Vuonna 2015 Pihtiputaalla todellinen työpaikkaomavaraisuusindeksi oli 72, eli vuonna 2015 72 % Pihtiputaan asukkaista myös työskenteli Pihtiputaalla.

Merkittävimmät tulopendelöintikunnat olivat Viitasaari (252 matkaa) ja Kinnula (64 matkaa). Merkittävimmät lähtöpendelöintikunnat olivat Viitasaari (166 matkaa) ja Haapajärvi (82 matkaa).

Lähde YKR/SYKE, 2015

Väestön sijoittuminen Pihtiputaalla vuonna 2017

Lue lisää

Työssäkäynti Pihtiputaalla

Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (työpaikkaomavaraisuus = työpaikat/työlliset*100). Työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei kävisi samalla alueella töissä. Vuonna 2015 Pihtiputaan työpaikkaomavaraisuusindeksi…

Lue lisää