Kehittämiskyselyssä merkittävinä kohteina Pihtiputaalla nousivat esiin erityisesti luontokohteet kuten retkeilyreiti, luontopolut, hiljaiset alueet ja Kolima sekä kulttuurikohteet kuten Ruukin silta, Niemenharjun maisematie, Rillankivi ja vanhat asuinalueet.

Kehitettävinä kohteina Pihtiputaalla nousivat esiin mm. virkistysalueina Niemenharjun alue, kelkkaurat, moottoriurheilurata ja urheilukenttä. Kaupallisen toiminnan alueina Putaanportti ja Niemenharjun alue sekä matkailukohteina Kolima, hevosmatkailun kehittäminen ja Niemenharjun alueen matkailun mahdollisuudet.

Kehittämiskyselyn yhteenveto Pihtipudas

Kehittämiskyselyssä merkittävinä kohteina Pihtiputaalla nousivat esiin erityisesti luontokohteet kuten retkeilyreiti, luontopolut, hiljaiset alueet ja Kolima sekä kulttuurikohteet kuten Ruukin silta, Niemenharjun maisematie, Rillankivi ja vanhat asuinalueet. Kehitettävinä kohteina Pihtiputaalla nousivat esiin mm. virkistysalueina Niemenharjun alue,…

Lue lisää

Työssäkäynti Pihtiputaalla

Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (työpaikkaomavaraisuus = työpaikat/työlliset*100). Työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei kävisi samalla alueella töissä. Vuonna 2015 Pihtiputaan työpaikkaomavaraisuusindeksi…

Lue lisää