Väkiluvun muutos Pihtiputaalla 2000-2017

Vuosien 2000 ja 2017 välillä Pihtiputaan väkiluku on vähentynyt 19 %. Merkittävin väestönväheneminen on tapahtunut Pihtiputaan keskusta-alueella, sekä Peniinkin, Haaskanperän, Muuraisjärvenpään ja Kärväskylän alueilla. Pientä väkiluvun kasvua on tapahtunut mm. keskusta-alueella ja Lehtoperän kylällä.

Lue lisää
Työssäkäynti Pihtiputaalla

Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (työpaikkaomavaraisuus = työpaikat/työlliset*100). Työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei kävisi samalla alueella töissä. Vuonna 2015 Pihtiputaan työpaikkaomavaraisuusindeksi…

Lue lisää
Väestön sijoittuminen Pihtiputaalla vuonna 2017

Lue lisää
Pihtipudas, kuntainfo

Lue lisää